Hlasování
17. schůze, 3. 12. 1997

7. Zpráva vlády o plnění státního rozpočtu České republiky za I. pololetí 1997 /sněmovní tisk 299/
44 - 50 (3. 12. 1997)

Procedurální hlasování
51 (3. 12. 1997)

17. Návrh poslanců Jaroslava Bašty a dalších na vydání zákona o právu na informace o životním prostředí /sněmovní tisk 243/ - prvé čtení
52 - 53 (3. 12. 1997)

10. Návrh na volbu členů Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
54 - 60 (3. 12. 1997)

13. Návrh na volbu členů prezídia Pozemkového fondu
61 (3. 12. 1997)

15. Návrh na volbu náhradníků Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
62 - 65 (3. 12. 1997)

8. Podpůrné programy zemědělství poskytované podle § 2 odst. 1 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství (vládní návrh) /sněmovní tisk 325/
66 - 72 (3. 12. 1997)

18. Návrh poslanců Miroslava Grebeníčka a Zuzky Rujbrové na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 280/ - prvé čtení
73 - 74 (3. 12. 1997)

19. Návrh poslanců Jiřího Karase a Milana Uhdeho na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 291/ - prvé čtení
75 - 78 (3. 12. 1997)

20. Návrh poslankyně Michaely Šojdrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb. /sněmovní tisk 286/ - prvé čtení
79 - 84 (3. 12. 1997)


ISP (příhlásit)