Hlasování
17. schůze, 4. 12. 1997

54. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace poslanců
85 - 96 (4. 12. 1997)

3. Návrh poslankyně Zuzky Rujbrové a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb. a zákona č. 234/1992 Sb. a některé další zákony /sněmovní tisk 128/ - druhé čtení
97 (4. 12. 1997)

23. Vládní návrh zákona o vysokých školách a o změně a doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 329/ - prvé čtení
98 (4. 12. 1997)

24. Návrh poslanců Eduarda Zemana a dalších na vydání zákona o vysokých školách /sněmovní tisk 189/ - prvé čtení
99 - 101 (4. 12. 1997)


ISP (příhlásit)