Sněmovní tisk 649
Novela z.o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 10. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 649/0 dne 4. 11. 2008.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 11. 2008 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Petr Červenka a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 3. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 958).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 5 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 12. 2008 usnesení doručené poslancům jako tisk 649/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 2. 2009 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 649/2, který byl rozeslán 17. 2. 2009 v 19:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2009 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 206, usnesení č. 1153).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 4. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 62, dokument 62/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 4. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Stříteský).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 4. 2009 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 62/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 5. 2009 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 162).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 15. 5. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 25. 5. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 5. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 6. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 153/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Finance, Majetek České republiky, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: veřejný majetek

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)