Sněmovní tisk 649/0, část č. 1/2
Novela z.o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - RJ
ISP (příhlásit)