Sněmovní tisk 590
Novela z. o civilním letectví - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 8. 9. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 590/0 dne 16. 9. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2008 (usnesení č. 292). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Hojda a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 10., 19. 12. 2008 na 44. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 978).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2009 usnesení doručené poslancům jako tisk 590/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 5. 2009 na 56. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 590/2, který byl rozeslán 6. 5. 2009 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 5. 2009 na 56. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 273, usnesení č. 1214).

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 6. 2009 na 59. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 590/4, který byl rozeslán 10. 6. 2009 v 11:45.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 6. 2009 na 59. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 258, usnesení č. 1281).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 7. 7. 2009 návrh zákona Senátu jako tisk 138, dokument 138/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 7. 2009 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Jiří Nedoma).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 16. 7. 2009 a přijal usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako tisk 138/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2009 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 269).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 9. 2009.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 11. 8. 2009.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 8. 2009.

Zákon vyhlášen 4. 9. 2009 ve Sbírce zákonů v částce 91 pod číslem 301/2009 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie /EU/, Hranice státní, Správa státní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Informační služby, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Obchod, Obrana a bezpečnost, Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: civilní letectví, letecká doprava, letecký provoz, letiště, odborná kvalifikace, posádka, profesní příprava, výuka jazyků

Navržené změny předpisů (7)ISP (příhlásit)