Sněmovní tisk 415
Novela z. o podmínkách uvádění biocidních přípravků na trh - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 2. 2008.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 415/0 dne 15. 2. 2008.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2008 (usnesení č. 220). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Krajíček a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 3. 2008 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 667).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 6. 2008 na 32. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 415/2, který byl rozeslán 6. 6. 2008 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 25. 6. 2008 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 128, usnesení č. 847).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 7. 2008 návrh zákona Senátu jako tisk 291, dokument 291/0.

 • O

  Organizační výbor dne 8. 7. 2008 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (RNDr. Alena Palečková).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 15. 7. 2008 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 291/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 16. 7. 2008 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 439).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2008.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 8. 2008.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 12. 8. 2008.

Zákon vyhlášen 19. 8. 2008 ve Sbírce zákonů v částce 97 pod číslem 297/2008 Sb.Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie /EU/, Chemie

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Mezinárodní styky, Občan, Obchod, Politika, Státní správa a justice, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: bioprůmysl, farmaceutický výrobek, insekticidy, kontrola dovozu, obchodní licence, ochrana životního prostředí, přípravky ochrany rostlin, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdravotní politika

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)