Sněmovní tisky
Heslo věcného rejstříku: Ekologie

Celkem nalezeno 54 tisků. (1. strana, celkem stran: 3)
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

ČísloKrátký názevTyp tiskuStav projednávání
 57/0 Návrh zákona o výrobě tepelné energie Poslanecký návrh zákona Vráceno
 75/0 Zpráva o životním prostředí ČR 2005Zpráva a jinéVzato na vědomí
 96/0 Novela z. o územním plánov. a staveb. řádu (stavební zákon) - RJ Poslanecký návrh zákona Schváleno, 68/2007 Sb.
 100/0 Novela zákona o dani z přidané hodnoty Poslanecký návrh zákona Schváleno, 172/2007 Sb.
 119/0 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EUVládní návrh zákonaVzat zpět v 2. čtení
 130/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí Návrh zákona zastupitelstva kraje Vzat zpět
 141/0 Novela z. o posuzování vlivů na životní prostředí Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 216/2007 Sb.
 160/0 Novela zákona o hlavním městě Praze - RJ Návrh zákona zastupitelstva kraje Schváleno, 66/2008 Sb.
 161/0 Novela z. o ochraně ovzduší - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 180/2007 Sb.
 164/0 Novela z. o vodách (vodní zákon) Návrh zákona zastupitelstva kraje Zamítnuto v 3. čtení
 213/0 Novela zákona o hospodaření energií - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 393/2007 Sb.
 222/0 Vl.n.z. o stabilizaci veřejných rozpočtůVládní návrh zákonaSchváleno, 261/2007 Sb.
 253/0 Vl.n.z. o rovném zacházení a ochraně před diskriminací - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 198/2009 Sb.
 277/0 Novela z. o odpadech - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 34/2008 Sb.
 296/0 Vl.n.z. o integrovaném registru znečišťování život.prostředí - EU - RJVládní návrh zákonaSchváleno, 25/2008 Sb.
 316/0 Novela z. o podm. obchodování s povol. na emise skleník. plynů Poslanecký návrh zákona Vráceno
 322/0 Vl.n. zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - EUVládní návrh zákonaSchváleno, 167/2008 Sb.
 346/0 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2006Zpráva a jinéVzato na vědomí
 367/0 Novela zákona o odpadech Poslanecký návrh zákona Schváleno, 383/2008 Sb.
 379/0 N.z. o Národním parku Šumava Poslanecký návrh zákona Zamítnuto v 1. čtení

1 2 3ISP (příhlásit)