Sněmovní tisk 678
Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv. - EU

Stav projednávání ke dni: 25. května 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 21. 4. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4939Jan Řehounek17163-25982.docx (22 KB)20. 4. 2020 v 15:00:36


Související tisky: 676 (Vl.n.z.o odpadech), 677 (Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností).

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, odpad z domácností, recyklace odpadu, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (10)ISP (příhlásit)