Usnesení č. 251 (9. ledna 2020)

Související sněmovní tisky

640 Novela z. - zákoník práce

649 Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

651 Novela z. - energetický zákon

652 Novela z. o pomoci v hmotné nouzi

657 Novela z. - trestní řád

661 Novela z. - energetický zákon

662 Novela z. o dani z přidané hodnoty

663 Novela z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

664 N.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

665 Novela z. o jednacím řádu PS

666 Novela z. o jednacím řádu Senátu

669 N.z. o nakládání se zbraněmi

670 Novela z. o odpovědnosti za přestupky

671 Sml. mezi ČR a Botswanou o zamezení dvojímu zdanění

673 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

676 Vl.n.z.o odpadech

677 Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností

678 Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.

679 Novela z. o obalech

682 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.

683 Novela z.o řízení ve věcech soudců, st.zástupců a soud.exek.

686 Sml. mezi ČR a Bangladéší o zamezení dvojímu zdanění

688 Účast ozbrojených sil ČR na vojenských cvičeních v roce 2020

689 Novela z. - zákoník práce

690 Novela z. o státním občanství ČR

691 Sml. o vydávání mezi ČR a Argentinskou republikou

692 Mezinárodní úmluva o vyměřování lodí (TONNAGE)

693 Úml. o mezin. Pravidlech pro zabránění srážkám na moři

694 Prohl.některých evrop.vlád o fázi využívání nosných raket

696 Vl.n.z. o zdravotnických prostředcích

697 Novela z. o zdravotnických prostředcích

698 Zpráva o životním prostředí ČR 2018

699 Novela z. o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trest.
ISP (příhlásit)