Sněmovní tisk 677
Vl.n.z.o výrobcích s ukončenou životností - EU

Stav projednávání ke dni: 25. května 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 21. 4. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5052Petr Dolínek17276-26116.docx (16 KB)23. 4. 2020 v 11:28:15
5218Pavel Pustějovský17442-26420.doc (53 KB)12. 5. 2020 v 10:41:42


Související tisk: 678 (Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: elektronický odpad, odpad, opatření na kontrolu znečištění, pneumatika, prevence znečištění, recyklace odpadu, vozidlo, zásobník elektrické energie, životnost výrobku, zneškodňování odpaduISP (příhlásit)