Sněmovní tisk 676
Vl.n.z.o odpadech - EU

Stav projednávání ke dni: 25. května 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

Další projednávání možné od 21. 4. 2020.

Projednávání tisku navrženo na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4650Antonín Staněk16874-25566.docx (40 KB)24. 3. 2020 v 14:29:33
4950Petr Dolínek17174-25979.docx (15 KB)20. 4. 2020 v 14:52:54


Související tisk: 678 (Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, recyklace odpadu, skladování odpadu, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (87)

Je navržen k změně (1)ISP (příhlásit)