Sněmovní tisk 676
Vl.n.z.o odpadech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 676/0 dne 18. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Jan Schiller a navrhl Výbor pro životní prostředí jako garanční.

 • 1

  Zpravodajem určen Ing. Josef Kott (usnesení č. 912).
  Čtení proběhlo 31. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 915).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 676/9, který byl rozeslán 19. 6. 2020 v 11:29.

 • G

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 8. 7. 2020 na 54. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.
  Projednávání pokračovalo 18. 9. 2020 na 58. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 180, usnesení č. 1241).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 15. 10. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 320, dokument 320/0.

 • O

  Organizační výbor dne 20. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 4. 11. 2020 a přijal usnesení č. 238, které bylo rozdáno jako tisk 320/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 10. 11. 2020 a přijal usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako tisk 320/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 12. 11. 2020 na 2. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 27).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 676/11.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 16. 11. 2020 poslancům jako tisk 676/12.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 1. 12. 2020 na 72. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 20, usnesení č. 1377).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 12. 2020.
  Prezident zákon podepsal 4. 12. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 12. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 12. 2020.

Zákon vyhlášen 23. 12. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 222 pod číslem 541/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
4650Antonín Staněk16874-25566.docx (40 KB)24. 3. 2020 v 14:29:33
4950Petr Dolínek17174-25979.docx (15 KB)20. 4. 2020 v 14:52:54
5328Vojtěch Munzar17552-26599.docx (20 KB)26. 5. 2020 v 10:38:27
5566Jan Schiller17790-26901.doc (37 KB)9. 6. 2020 v 00:42:30
5567Jan Schiller17791-26902.doc (69 KB)9. 6. 2020 v 00:43:10
5568Jan Schiller17792-26903.doc (40 KB)9. 6. 2020 v 00:43:52
5569Jan Schiller17793-26904.doc (127 KB)9. 6. 2020 v 00:45:50
5590Marian Jurečka17814-26939.docx (535 KB)10. 6. 2020 v 11:20:31
5647František Elfmark17871-27003.docx (28 KB)11. 6. 2020 v 20:00:57
5648František Elfmark17872-27004.docx (25 KB)11. 6. 2020 v 20:02:21
5649František Elfmark17873-27005.docx (10 KB)11. 6. 2020 v 20:02:53
5650František Elfmark17874-27006.docx (9 KB)11. 6. 2020 v 20:03:18
5651František Elfmark17875-27007.docx (9 KB)11. 6. 2020 v 20:04:30
5652František Elfmark17876-27008.docx (7 KB)11. 6. 2020 v 20:05:17
5653František Elfmark17877-27009.docx (9 KB)11. 6. 2020 v 20:05:57
5654František Elfmark17878-27010.docx (7 KB)11. 6. 2020 v 20:06:32
5655František Elfmark17879-27011.docx (13 KB)11. 6. 2020 v 20:07:03
5656František Elfmark17880-27012.docx (297 KB)11. 6. 2020 v 20:08:33
5657František Elfmark17881-27013.docx (11 KB)11. 6. 2020 v 20:09:04
5658František Elfmark17882-27014.docx (10 KB)11. 6. 2020 v 20:09:40
5659František Elfmark17883-27015.docx (7 KB)11. 6. 2020 v 20:10:04
5708Josef Kott17932-27072.DOCX (16 KB)16. 6. 2020 v 10:05:43
5709Josef Kott17933-27073.docx (28 KB)16. 6. 2020 v 10:21:43
5740František Elfmark17964-27119.docx (176 KB)16. 6. 2020 v 17:12:30
5741František Elfmark17965-27120.docx (27 KB)16. 6. 2020 v 17:13:19
5750Jana Krutáková17974-27128.docx (36 KB)17. 6. 2020 v 08:46:00
5751Jana Krutáková17975-27129.docx (20 KB)17. 6. 2020 v 08:47:01
5753František Elfmark17977-27131.docx (8 KB)17. 6. 2020 v 08:57:07
5766Marie Pěnčíková17990-27174.docx (33 KB)17. 6. 2020 v 09:57:32
5767Jana Krutáková17991-27175.docx (25 KB)17. 6. 2020 v 09:58:29
5770Jana Krutáková17994-27178.docx (18 KB)17. 6. 2020 v 09:59:23
5774František Elfmark17998-27184.docx (10 KB)17. 6. 2020 v 10:11:37
5778František Elfmark18002-27198.docx (28 KB)17. 6. 2020 v 10:27:06
5782Markéta Pekarová Adamová18006-27202.docx (26 KB)17. 6. 2020 v 10:42:18
5791Jan Čižinský18015-27217.docx (21 KB)17. 6. 2020 v 11:40:57
5792Jan Čižinský18016-27218.docx (20 KB)17. 6. 2020 v 11:42:26
5793Jan Čižinský18017-27219.docx (21 KB)17. 6. 2020 v 11:45:27
5794Jan Čižinský18018-27220.docx (19 KB)17. 6. 2020 v 11:46:07
5795Jan Čižinský18019-27221.docx (20 KB)17. 6. 2020 v 11:46:42
5796Jan Čižinský18020-27222.docx (20 KB)17. 6. 2020 v 11:47:28
5799Jan Schiller18023-27224.docx (21 KB)17. 6. 2020 v 11:54:02
5805Jan Čižinský18029-27230.docx (20 KB)17. 6. 2020 v 13:04:41
5807Petr Dolínek18031-27232.docx (29 KB)17. 6. 2020 v 14:05:58
5808Petr Dolínek18032-27234.docx (17 KB)17. 6. 2020 v 14:14:30
5809Marian Jurečka18033-27235.docx (20 KB)17. 6. 2020 v 14:20:19
5810Jana Krutáková18034-27236.docx (25 KB)17. 6. 2020 v 14:31:13
5811Zbyněk Stanjura18035-27237.docx (28 KB)17. 6. 2020 v 15:15:52


Související tisk: 678 (Vl.n.z.o odpadech a o výrobcích s ukončenou životností-souv.).

Deskriptory EUROVOCu: nakládání s odpadem, odpad, recyklace odpadu, skladování odpadu, zneškodňování odpadu

Navržené změny předpisů (88)

Je navržen k změně (1)ISP (příhlásit)