Sněmovní tisk 671
Sml. mezi ČR a Botswanou o zamezení dvojímu zdanění

Stav projednávání ke dni: 2. června 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 671/0 dne 6. 12. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Bc. František Navrkal a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 951).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 2. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 671/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Další projednávání možné od 14. 4. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 49. schůze (od 26. května 2020).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 6. 12. 2019 jako senátní tisk 163/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 12. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 21. schůze Senátu (od 29. 4. 2020) jako bod č. 11 (dán souhlas k ratifikaci).Deskriptory EUROVOCu: Botswana, Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdaněníISP (příhlásit)