Usnesení PS č. 951

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Botswanské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Pretorii dne 29. října 2019 /sněmovní tisk 671/ - prvé čtení (13. února 2020)

Související sněmovní tisky

671 Sml. mezi ČR a Botswanou o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)