Sněmovní tisk 92
Novela z. o střelných zbraních - EU

Stav projednávání ke dni: 29. listopadu 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 2. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 92/0 dne 14. 2. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 15. 2. 2018 (usnesení č. 36). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Černochová a navrhl Výbor pro bezpečnost jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1160).

 • V
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 8. 7. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 29. 9. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 92/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 10. 2020 na 61. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 92/3, který byl rozeslán 8. 10. 2020 v 9:18.

 • G
  • Výbor pro bezpečnost vydal usnesení garančního výboru, které bylo 20. 10. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 92/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 10. 2020 na 62. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 151, usnesení č. 1310).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 24. 11. 2020 návrh zákona Senátu jako tisk 5, dokument 5/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 11. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.


  Projednávání tisku bylo zařazeno na pořad 3. schůze Senátu (od 3. 12. 2020) jako bod č. 9.

Další projednávání možné do 23. 12. 2020 (do 30 dnů od doručení).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
5844Jan Hamáček18068-27295.doc (96 KB)22. 6. 2020 v 13:14:47
6047Pavel Růžička18271-27729.doc (68 KB)
18271-27730.doc (74 KB)
18271-27731.doc (50 KB)
18271-27732.doc (51 KB)
30. 7. 2020 v 08:55:46
6064Jan Hamáček18288-27813.doc (109 KB)17. 8. 2020 v 15:35:41
6179Radek Koten18403-28055.docx (34 KB)10. 9. 2020 v 11:51:28
6180Radek Koten18404-28056.docx (35 KB)10. 9. 2020 v 11:52:53
6207Jan Hamáček18431-28111.doc (111 KB)14. 9. 2020 v 14:14:12


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (2)

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, implementující opatření státu, osobní zbraň, správní kontrola, střelná zbraň a střelivo, uplatňování právních předpisů EU, vojenské vybavení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)