Organizační výbor
Usnesení č. 36 (15. února 2018)

Související sněmovní tisky

40 Novela ústav. z. - Ústava ČR

41 Novela z. o evidenci tržeb

42 Novela z. o Kanceláři prezidenta republiky

50 Novela z. o svobodném přístupu k informacím

54 Novela z. - správní řád

62 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015

63 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2016

64 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2016

66 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajiš.zápůjčky ČNB pro MMF

67 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění

68 Novela z. o vývozu a dovozu zboží

71 Novela z. - insolvenční zákon

72 Vl.n.z. o znalcích, znaleckých kanc. a znaleckých ústavech

73 Vl.n.z. o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

74 Vl.n.z.o změně zák.v souv.s přij. z. o znalcích a soud.tlum.

75 Rámcová dohoda mezi EU a Austrálií

76 Novela z. o urychlení výstavby dopravní infrastruktury

78 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2016

79 Novela z. - trestní zákoník

81 Dodat. prot. k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně

82 Zpráva o inflaci - leden 2018

90 Novela z. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

91 Novela z. - zákoník práce

92 Novela z. o střelných zbraních

93 Novela z. o dluhopisech

94 Novela z. o ozdravných postupech

95 Sml. mezi ČR a Ghanou o zamezení dvojímu zdanění

96 Změny příloh A a C Stockholmské úmluvy

97 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii

98 Novela z. o hornické činnosti
ISP (příhlásit)