Sněmovní tisk 867
Novela z. o dani z přidané hodnoty - EU

Stav projednávání ke dni: 8. března 2021

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 5. 2020.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 867/0 dne 13. 5. 2020.

  • O

    Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 5. 2020 (usnesení č. 287). Určil zpravodaje: Ing. Jan Volný a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

Další projednávání možné od 24. 5. 2020.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 87. schůze (od 2. března 2021).Deskriptory EUROVOCu: daň z přidané hodnoty, dovoz, elektronický obchod, přibližování legislativy

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)