Organizační výbor
Usnesení č. 287 (14. května 2020)

Související sněmovní tisky

797 Novela z. o střetu zájmů

822 Novela z. o platu představitelů státní moci

838 Změny příloh Úmluvy o zákazu chemických zbraní

840 Přehled o činnosti cenových kontrolních orgánů za rok 2019

841 Novela z. - daňový řád

843 Návrh státního závěrečného účtu ČR za rok 2019

847 Zpráva o činnosti RRTV za rok 2019

858 Vl.n.z.o soukromé bezpečnostní činnosti

859 Vl.n.z. o mimořádných opatřeních při epidemii onem. COVID-19

862 Novela z. o zadávání veřejných zakázek

863 Novela z. o platebním styku

864 Novela z. o návykových látkách

866 Vl.n.z., kterým se ruší zák. opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

867 Novela z. o dani z přidané hodnoty
ISP (příhlásit)