Sněmovní tisk 545
Novela z. - občanský soudní řád

Stav projednávání ke dni: 22. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 9. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 545/0 dne 9. 7. 2019.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 10. 7. 2019 (usnesení č. 208). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 775).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Další projednávání možné od 26. 1. 2020.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
3663Dominik Feri15887-23937.docx (23 KB)13. 11. 2019 v 13:07:46
4090Kateřina Valachová16314-24676.doc (132 KB)9. 1. 2020 v 16:23:08
4388Jan Farský16612-25157.docx (41 KB)13. 2. 2020 v 13:49:43


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (4)

Deskriptory EUROVOCu: občanské právo, soudní řízení, vlastnictví, výkon rozhodnutí, výkonná moc

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)