Usnesení č. 208 (10. července 2019)

Související sněmovní tisky

494 Novela z. o pedagogických pracovnících

498 Novela z. - transplantační zákon

500 Novela z. o důchodovém pojištění

537 Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem v roce 2018

539 Informace o podpořeném financování za rok 2018

540 Inf. o pojišťování vývozu se státní podporou v roce 2018

541 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2018

544 Vl.n.z. o mez. spolupráci při řešení daňových sporů v EU

545 Novela z. - občanský soudní řád
ISP (příhlásit)