Sněmovní tisk 294
Úml. Rady Evropy o filmové koprodukci v rev. znění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 3. 10. 2018.
Zástupce navrhovatele: ministr kultury.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 294/0 dne 3. 10. 2018.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 10. 2018 (usnesení č. 115). Určil zpravodaje: Zuzana Majerová Zahradníková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2019 na 26. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 521).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 294/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  Projednávání bylo 28. 11. 2019 na 39. schůzi přerušeno. 2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 120, usnesení č. 1290).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 2. 10. 2018 jako senátní tisk 326/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 10. 2018 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 28. 11. 2018 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 326/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 11. 12. 2018 a přijal usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako tisk 326/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 12. 2018 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 63).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 26. 5. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 16 pod číslem 23/2021 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: audiovizuální dokument, audiovizuální koprodukce, Česká republika, filmová tvorba, filmový průmysl, financování, Rada EvropyISP (příhlásit)