Organizační výbor
Usnesení č. 115 (11. října 2018)

Související sněmovní tisky

267 Novela z. o poskytování dávek osobám se zdravot. postižením

270 Novela z. - občanský zákoník

273 Novela z. o obcích

274 Novela z. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

275 N.z., kterým se zrušuje zákon o prodejní době

276 Novela z. o ochraně ovzduší

278 Novela z. o provozu vozidel na poz. komunikacích

283 2. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018

286 Novela z. o místních poplatcích

288 Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2020 a 2021

289 Návrh rozpočtu SFRB na rok 2019

294 Úml. Rady Evropy o filmové koprodukci v rev. znění

297 N. z. o činnosti inst. zaměstnaneckého penzijního pojištění

298 Novela z. o investičních pobídkách

299 Novela z. o soudnictví ve věcech mládeže

300 Vl.n.z. v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

301 Vl.n.z, kterým se mění některé zák.na úseku vnitřní správy

302 Novela z. o léčivech

303 Novela z. - notářský řád
ISP (příhlásit)