Usnesení PS č. 1290

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o filmové koprodukci v revidovaném znění (Rotterdam, 30. 1. 2017) /sněmovní tisk 294/ - druhé čtení (22. října 2020)

Související sněmovní tisky

294 Úml. Rady Evropy o filmové koprodukci v rev. znění
ISP (příhlásit)