Sněmovní tisk 887
Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 8. 2016.
Zástupce navrhovatele: min. školství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 887/0 dne 16. 8. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 8. 2016 (usnesení č. 306). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 15. 9. 2016 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1362).

 • V
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 12. 2016 na 53. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1454).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 8. 2016 jako senátní tisk 321/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 8. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 9. 2016 a přijal usnesení č. 167, které bylo rozdáno jako tisk 321/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 6. 10. 2016 a přijal usnesení č. 195, které bylo rozdáno jako tisk 321/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 12. 2016 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 51).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 12. 2016.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 5. 2017 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 15 pod číslem 26/2017 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dopování, mezinárodní úmluva, povzbuzující prostředek, ratifikace dohody, sport, tělesná výchovaISP (příhlásit)