Organizační výbor
Usnesení č. 306 (25. srpna 2016)

Související sněmovní tisky

878 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

879 Novela z. o místním referendu

884 Výroční zpráva o hospodaření České televize v roce 2015

885 Zpráva o činnosti a hospodaření ERÚ za rok 2015

886 Novela z. - trestní zákoník

887 Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu

890 Zpráva o inflaci - červenec 2016

893 Výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2015

894 Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi

895 Prot.o změnách v Doh. o zřízení Mezinárodní investiční banky

896 Mezinárodní úml. o ochraně všech osob před nuceným zmizením

897 Doh. o hospodářském partner. mezi státy EU a státy SADC EPA

899 Vl.n.z., kterým se mění volební zákony
ISP (příhlásit)