Usnesení PS č. 1362

k vládnímu návrhu, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu /sněmovní tisk 887/ - prvé čtení (15. září 2016)

Související sněmovní tisky

887 Změny Přílohy I a Přílohy II Mez.úml.proti dopingu ve sportu
ISP (příhlásit)