Sněmovní tisk 705
Sml. mezi ČR a Chilskou rep. o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 1. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 705/0 dne 28. 1. 2016.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 18. 2. 2016 (usnesení č. 250). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Šrámek, MBA a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 3. 2016 na 42. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1118).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 16. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 705/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 31. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 705/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 9. 2016 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1337).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 28. 1. 2016 jako senátní tisk 187/0.

 • O

  Organizační výbor dne 9. 2. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 25. 2. 2016 a přijal usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako tisk 187/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 3. 2016 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 187/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 4. 2016 na 22. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 408).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 14. 9. 2016.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, Chile, zkrácení daněISP (příhlásit)