Usnesení PS č. 1337

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, která byla podepsána v Santiagu de Chile dne 2. prosince 2015 /sněmovní tisk 705/ - druhé čtení (8. září 2016)

Související sněmovní tisky

705 Sml. mezi ČR a Chilskou rep. o zamezení dvojímu zdanění
ISP (příhlásit)