Sněmovní tisk 1081
Novela z. o sociálních službách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 30. 3. 2017.
Zástupce navrhovatele: min. práce a soc. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1081/0 dne 31. 3. 2017.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 4. 2017 (usnesení č. 380). Určil zpravodaje: Jana Hnyková a navrhl Výbor pro sociální politiku jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 17. 5. 2017 na 57. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1671).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
6381Helena Válková11842-16956.docx (15 KB) / PDF (195 KB, 3 strany) 17. 5. 2017 v 09:11:19
6553Gabriela Pecková12014-17141.doc (57 KB) / PDF (284 KB, 1 strana) 7. 6. 2017 v 16:08:12
6635Jan Bartošek12096-17237.docx (23 KB) / PDF (383 KB, 5 stran) 28. 6. 2017 v 14:01:54


Deskriptory EUROVOCu: hlídání dětí, legislativa sociálního zabezpečení, ochrana dítěte, sociální pracovník, sociální služby, sociální zabezpečení

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)