Sněmovní tisk 1022
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Robin Böhnisch, Karel Černý, Jan Hamáček, Bohuslav Sobotka, Jan Chvojka, Jiří Běhounek, Roman Sklenák, František Adámek, Petr Kořenek, Pavlína Nytrová, Václav Zemek, Zdeněk Syblík, Lubomír Toufar, Antonín Seďa, Zuzana Kailová, Milan Urban, Richard Dolejš, Jan Birke, Bohuslav Chalupa, Zuzana Šánová, Jan Sedláček, Josef Hájek, Roman Kubíček, Matěj Fichtner, Pavel Čihák, Pavel Plzák, Stanislav Berkovec, František Petrtýl, Richard Brabec, Karel Rais, Daniel Herman, Pavel Antonín, Jan Mládek, Milan Chovanec, Jaroslav Foldyna, Dana Váhalová, Pavel Holík, Pavel Havíř, Vlasta Bohdalová, Igor Jakubčík, Markéta Wernerová, Vítězslav Jandák, Pavel Ploc, Václav Klučka, Miroslava Strnadlová, František Laudát, Věra Kovářová, Markéta Pekarová Adamová, Daniel Korte, Martin Plíšek, Helena Langšádlová, Jitka Chalánková, Herbert Pavera, Jiří Skalický, Leoš Heger, Marek Ženíšek, Jaroslav Lobkowicz, Gabriela Pecková, Petr Gazdík, Jan Bartošek, Jan Zahradník, Zbyněk Stanjura, Bohuslav Svoboda, Marek Benda, Petr Bendl, Martin Novotný, Ivan Adamec, Petr Fiala, Miroslava Němcová, Jana Černochová, Zuzka Bebarová Rujbrová, Jiří Junek, Pavla Golasowská, Jaroslav Klaška, Josef Uhlík, Vít Kaňkovský, Ivan Gabal, Ludvík Hovorka, Jiří Mihola, Michal Kučera, Jaroslav Holík, Radim Fiala, Tomio Okamura, Milan Šarapatka, Augustin Karel Andrle Sylor, Roman Váňa, Jiří Zemánek, Jaroslav Krákora, Štěpán Stupčuk, Vladimír Koníček, Marie Pěnčíková, Jiří Petrů, Miloslav Janulík, Josef Nekl, Václav Snopek, Jaroslav Borka, Martin Kolovratník, Zdeněk Soukup, Roman Procházka, Ladislav Velebný, Miloš Babiš) předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1022/0 dne 6. 2. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2017 jako tisk 1022/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 188/17, PID KORNAJFA7YTD.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Mgr. Martina Berdychová a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 4. 2017 na 56. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1640). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 411, usnesení č. 1640).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 9. 5. 2017 návrh zákona Senátu jako tisk 118, dokument 118/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2017 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 17. 5. 2017 a přijal usnesení č. 45, které bylo rozdáno jako tisk 118/2 (schvaluje).
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 24. 5. 2017 a přijal usnesení č. 47, které bylo rozdáno jako tisk 118/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 7. 6. 2017 na 7. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 182).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 6. 2017 poslancům jako tisk 1022/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 6. 2017 poslancům jako tisk 1022/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 37, usnesení č. 1715).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 13. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2017.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 226/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)