Organizační výbor
Usnesení č. 375 (23. března 2017)

Související sněmovní tisky

1015 Novela z. o Veřejném ochránci práv

1016 Novela z. - trestní zákoník

1019 Novela z. o poj. odpovědnosti za škodu způs.provozem vozidla

1020 Novela z. o zdravotnických prostředcích

1021 Novela ústav. z. o bezpečnosti České republiky

1022 Novela z. o státních svátcích

1032 Novela z. o zahraniční rozvojové spolupráci

1033 Novela z. o veřejných výzkumných institucích

1038 Novela z. o lesích (lesní zákon)

1041 Novela z. o zajišťování obrany ČR

1042 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

1043 N. z. o elektronizaci zdravotnictví

1045 N.z. - nominační zákon

1047 Vl.n.z o změně zák. v oblasti průmyslového vlastnictví

1048 Vídeňská úmluva na ochranu ozonové vrstvy

1050 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2016

1051 Sml.mezi ČR a SR o spolupr.při vzáj.ochr. vzdušného prostoru

1052 Novela z. o vývozu a dovozu zboží

1053 Novela z. o elektronických komunikacích

1054 Vl.n.z. o univerzitních nemocnicích

1055 Novela z. o biologických a toxinových zbraních

1059 Vl.n.z. o platebním styku

1060 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přj. z. o platebním styku

1061 Novela z. o bankách

1062 Novela z. o dluhopisech

1063 Novela z. o činnosti inst. zaměstnanec. penzijního pojištění

1064 Novela z. o lesích (lesní zákon)

1065 Vl.n.z. o sociálním bydlení a o příspěvku na bydlení

1066 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o sociálním bydlení

1067 Novela z. o ochraně utajovaných informací

1068 Prot. pozměňující sml.mezi ČR a Japonskem o soc.zabezpečení

1069 Vl.n.z. o elektronické identifikaci

1070 Vl.n.z. o změně zák. v souv. s přij. z. o el. identifikaci

1071 Novela z. o rozpočtových pravidlech

1072 Novela z. o zaměstnanosti

1073 Novela z. o myslivosti
ISP (příhlásit)