Sněmovní tisk 1022
Novela z. o státních svátcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 3. 2. 2017.
Zástupce navrhovatele: Böhnisch R. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1022/0 dne 6. 2. 2017.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 2. 2017. Vláda zaslala stanovisko 3. 3. 2017. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 3. 2017 jako tisk 1022/1 (souhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 188/17, PID KORNAJFA7YTD.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 3. 2017 (usnesení č. 375). Určil zpravodaje: Mgr. Martina Berdychová a navrhl Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 4. 2017 na 56. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 1640). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 4. 2017 na 56. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (hlasování č. 411, usnesení č. 1640).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 6. 2017 poslancům jako tisk 1022/2.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 6. 2017 poslancům jako tisk 1022/3.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 6. 2017 na 59. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 37, usnesení č. 1715).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 10. 7. 2017.
  Prezident zákon podepsal 13. 7. 2017.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 7. 2017.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 7. 2017.

Zákon vyhlášen 31. 7. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 82 pod číslem 226/2017 Sb.Deskriptory EUROVOCu: doba odpočinku, státní svátek

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)