Sněmovní tisk 63
Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 12. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 63/0 dne 13. 12. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 2. 2014 na 6. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 98).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 7. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 63/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 13., 15. 5. 2014 na 8. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 176, usnesení č. 269).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 12. 2013 jako senátní tisk 202/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 2. 2014 a přijal usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako tisk 202/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 2. 2014 a přijal usnesení č. 105, které bylo rozdáno jako tisk 202/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 20. 3. 2014 na 19. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 444).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 30. 5. 2014.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 7. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 17 pod číslem 40/2014 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, boj proti zločinu, Bosna a Hercegovina, Česká republika, mezinárodní spolupráce, omamná látka, organizovaný zločin, policejní spolupráce, terorismus, trestný činISP (příhlásit)