Usnesení PS č. 269

k vládnímunávrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, zejména terorismu, nelegálnímu obchodu s omamnými a psychotropními látkami a organizované trestné činnosti, podepsaná dne 12. září 2013 v Sarajevu /sněmovní tisk 63/ - druhé čtení (15. května 2014)

Související sněmovní tisky

63 Sml.mezi ČR a Bosnou a Herceg.o spolupr.v boji proti tr.čin.
ISP (příhlásit)