Sněmovní tisk 57
Vl.n.z. o hranicích vojenských újezdů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 12. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 57/0 dne 10. 12. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 12. 2013 (usnesení č. 14). Určil zpravodaje: PhDr. Ivan Gabal a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 3. 2014 na 7. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 162).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 120 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17., 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 57/4, který byl rozeslán 19. 9. 2014 v 10:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 188, usnesení č. 570).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 12. 2014 návrh zákona Senátu jako tisk 15, dokument 15/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 12. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor, Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 1. 2015 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 15/2 (schvaluje).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 8. 1. 2015 a přijal usnesení č. 15, které bylo rozdáno jako tisk 15/3 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 1. 2015 a přijal usnesení č. 17, které bylo rozdáno jako tisk 15/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 1. 2015 na 5. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 83).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 1. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 1. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 1. 2015.

Zákon vyhlášen 30. 1. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 11 pod číslem 15/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
681Josef Novotný06142-07303.doc (32 KB) / PDF (211 KB, 2 strany) 29. 4. 2014 v 13:29:23
1309Ivan Gabal06770-08451.doc (50 KB) / PDF (246 KB, 3 strany) 10. 9. 2014 v 11:08:25
1326Ladislav Okleštěk06787-08476.odt (29 KB) / PDF (91 KB, 3 strany) 15. 9. 2014 v 12:39:53
1354Jan Hamáček06815-08514.odt (19 KB) / PDF (56 KB, 2 strany) 16. 9. 2014 v 13:56:18
1360Jan Hamáček06821-08521.odt (14 KB) / PDF (45 KB, 1 strana) 16. 9. 2014 v 15:13:58
1367Václav Zemek06828-08528.odt (14 KB) / PDF (44 KB, 1 strana) 16. 9. 2014 v 18:56:37
1372Jan Zahradník06833-08532.doc (24 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 17. 9. 2014 v 10:32:24
1373Petr Kudela06834-08533.doc (90 KB) / PDF (671 KB, 13 stran) 17. 9. 2014 v 10:50:14
1381Karel Rais06842-08540.doc (21 KB) / PDF (333 KB, 3 strany) 18. 9. 2014 v 08:46:24


Hesla věcného rejstříku: Armáda, Kraje

Deskriptory EUROVOCu: administrativní členění, hranice, katastr nemovitostí, regionální orgány státní správy, územní plánování, územní samospráva, vojenská základna

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)