Sněmovní tisk 168
Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 10. 4. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 168/0 dne 10. 4. 2014.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 209/14, PID KORN9CBCJ2DL.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 17. 4. 2014 (usnesení č. 54). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 30. 4. 2014 na 8. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 223).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 5. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 168/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 12. 2. 2015 na 25. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 637).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 11. 4. 2014 jako senátní tisk 270/0.

 • O

  Organizační výbor dne 29. 4. 2014 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 15. 5. 2014 a přijal usnesení č. 214, které bylo rozdáno jako tisk 270/1 (vyslovuje souhlas).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 17. 6. 2014 a přijal usnesení č. 173, které bylo rozdáno jako tisk 270/2 (vyslovuje souhlas).
 • S

  Návrh projednán dne 23. 7. 2014 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 570).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 23. 2. 2015.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 30. 11. 2015 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 33 pod číslem 52/2015 Sb. m. s.Hesla věcného rejstříku: Smlouvy

Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, environmentální politika, moře, mořské právo, opatření na kontrolu znečištění, prevence znečištění, správní opatření, znečištění způsobené loďmi, znečišťování moře, znečišťování vodyISP (příhlásit)