Usnesení PS č. 223

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973 /sněmovní tisk 168/ - prvé čtení (30. dubna 2014)

Související sněmovní tisky

168 Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí
ISP (příhlásit)