Organizační výbor
Usnesení č. 54 (17. dubna 2014)

Související sněmovní tisky

147 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2013

148 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2013

149 Novela z. o organizaci a provádění soc. zabezpečení

150 Inf. o přeletech a průjezdech ozbroj. sil v 2. pololetí 2013

151 Účetní závěrka a výroční zpráva o činnosti SFRB za rok 2013

152 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2013

158 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2013

159 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2013

160 Změny Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

161 Změna čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

163 Výroční zpráva o činnosti Českého rozhlasu za rok 2013

165 Prot.o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

168 Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí

170 Sml.o stabilitě, koordinaci a správě v hosp. a měnové unii

171 Novela z. o střelných zbraních

172 Novela z. o odpadech

173 Novela z. o silničním provozu

174 Novela z. o pojistném na veřejné zdrav. pojištění

175 Novela z. o důchodovém pojištění

176 Novela z. o ochraně přírody a krajiny

177 Novela z. o vnitrozemské plavbě

179 Vl.n.z. o změnách zák. v oblasti finančního trhu
ISP (příhlásit)