Sněmovní tisk 962
Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgány

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 28. 3. 2013.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 962/0 dne 29. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 4. 2013 (usnesení č. 367). Určil zpravodaje: Renáta Witoszová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 16. 5. 2013 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1670).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 962/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 29. 3. 2013 jako senátní tisk 70/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 24. 4. 2013 a přijal usnesení č. 43, které bylo rozdáno jako tisk 70/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 5. 2013 a přijal usnesení č. 68, které bylo rozdáno jako tisk 70/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, právní spolupráce, Slovensko, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní řízeníISP (příhlásit)