Organizační výbor
Usnesení č. 367 (11. dubna 2013)

Související sněmovní tisky

935 Novela z. o neziskových nemocnicích

958 Roční zpráva o výsledku hospodaření ČNB za rok 2012

959 Zpráva o činnosti finančního arbitra za rok 2012

960 Inf.o přeletech a průjezdech ozbroj. sil ve 2. pololetí 2012

962 Prot.mezi ČR a Slov.rep.o právní pomoci poskyt.justič.orgány

963 Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2012

964 Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu za rok 2012

965 Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI za rok 2012

966 Souhr. zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2012

967 Vl.n.z. o státním dluhopisovém programu

971 Novela z.o někter.opatřen.proti leg.výnosů z trest.činnosti

977 Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci

978 Inf. o vojenských cvičeních AČR červenec - prosinec 2012
ISP (příhlásit)