Sněmovní tisk 831
Sml.mezi ČR a Polskou rep. o společných státních hranicích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 16. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 831/0 dne 17. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 24. 10. 2012 (usnesení č. 313). Určil zpravodaje: Renáta Witoszová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1393).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 831/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1477).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 16. 10. 2012 jako senátní tisk 437/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 11. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 28. 11. 2012 a přijal usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako tisk 437/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 12. 2012 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 437/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 72).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 5. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 22 pod číslem 37/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, hranice, PolskoISP (příhlásit)