Organizační výbor
Usnesení č. 313 (24. října 2012)

Související sněmovní tisky

807 Novela z. o specifických zdravotních službách

808 Novela z. o silničním provozu

830 Návrh rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2013

831 Sml.mezi ČR a Polskou rep. o společných státních hranicích

832 Zpráva o plnění státního rozpočtu ČR za 1. pololetí 2012
ISP (příhlásit)