Sněmovní tisk 819
Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Iráckou rep.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 4. 10. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zahr. věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 819/0 dne 4. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1370).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 819/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1480).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 5. 10. 2012 jako senátní tisk 431/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 12. 2012 a přijal usnesení č. 5, které bylo rozdáno jako tisk 431/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 78).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2013.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dohoda o spolupráci, Evropská unie, IrákISP (příhlásit)