Organizační výbor
Usnesení č. 308 (11. října 2012)

Související sněmovní tisky

802 Novela z. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

813 Střednědobé výdajové rámce na léta 2014 a 2015

815 Prot.mezi ČR a Švýcarskou spol.radou o zamezení dvoj.zdanění

818 Rozpočet SFDI na rok 2013

819 Doh. o partnerství a spolupráci mezi státy EU a Iráckou rep.

821 Vl.n.ústav.z. o rozpočtové odpovědnosti

822 Vl.n.z.o poskyt.st.záruky ČR na zajištění půjčky ČNB pro MMF

823 Novela z. o silniční dopravě

824 Novela z. o technických požadavcích na výrobky

825 Novela z. - transplantační zákon

826 Novela z.o vyšších soud.úřednících a vyšších úřed.stát.zast.

827 Vl.n.z. o státním občanství České republiky

829 Novela z. o České národní bance
ISP (příhlásit)