Sněmovní tisk 815
Prot.mezi ČR a Švýcarskou spol.radou o zamezení dvoj.zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 27. 9. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 815/0 dne 1. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: Jaroslav Foldyna a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1369).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 14. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 815/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 21. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 815/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1479).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 27. 9. 2012 jako senátní tisk 416/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. Jaroslav Sykáček).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2012 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 416/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 12. 2012 a přijal usnesení č. 7, které bylo rozdáno jako tisk 416/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 77).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 15. 2. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 12. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 54 pod číslem 99/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdanění, ŠvýcarskoISP (příhlásit)