Sněmovní tisk 759
Novela z. o silničním provozu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 19. 4. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 20. 4. 2012 senátorům jako tisk 337/0.

 • O

  Organizační výbor dne 26. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (Ing.arch. Daniela Filipiová).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 279, které bylo rozdáno jako tisk 337/1 (schvaluje).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 337/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 4. 2012 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 610).
  Návrh projednán dne 18. 7. 2012 na 24. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 685).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 26. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: Oberfalzer J.,Grulich T..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 759/0 dne 30. 7. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 3. 8. 2012. Vláda zaslala stanovisko 30. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 8. 2012 jako tisk 759/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 9. 2012 (usnesení č. 291). Určil zpravodaje: Ing. Václav Baštýř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1334).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 759/2 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 1. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 759/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 759/4, který byl rozeslán 6. 2. 2013 v 20:08.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 248, usnesení č. 1540).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 25. 2. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 50, dokument 50/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 12. 3. 2013 a přijal usnesení č. 40, které bylo rozdáno jako tisk 50/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 19. 3. 2013 a přijal usnesení č. 56, které bylo rozdáno jako tisk 50/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 3. 2013 na 6. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 138).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 4. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 4. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 4. 2013.

Zákon vyhlášen 25. 4. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 46 pod číslem 101/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Komunikace dopravní, Vozidla silniční
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: dopravní licence, osobní doprava, řidičský průkaz, rozdělení podle věku, silniční doprava

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)