Sněmovní tisk 759/2
Usnesení HV k tisku 759/0

Dokument byl nahrazen opravenou verzí, 759/3.

Rozesláno poslancům

17. ledna 2013 v 11:23
ISP (příhlásit)