Usnesení PS č. 1334

k senátnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 759/ - prvé čtení (23. října 2012)

Související sněmovní tisky

759 Novela z. o silničním provozu
ISP (příhlásit)