Sněmovní tisk 673
Třetí dodatkový protokol k Evropské úmluvě o vydávání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 25. 4. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 673/0 dne 25. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 3. 5. 2012 (usnesení č. 253). Určil zpravodaje: Ing. Lenka Andrýsová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 14. 6. 2012 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1195).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 673/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 8. 11. 2012 na 47. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1364).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 26. 4. 2012 jako senátní tisk 340/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 5. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 5. 6. 2012 a přijal usnesení č. 208, které bylo rozdáno jako tisk 340/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 12. 6. 2012 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 340/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 15. 8. 2012 na 25. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 715).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 16. 11. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 4. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 19 pod číslem 34/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, mezinárodní spolupráce, trestní odpovědnost, trestní stíhání, trestný čin, vydáníISP (příhlásit)