Sněmovní tisk 626
Doh.mezi vládou ČR a vládou Státu Katar o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 8. 3. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 626/0 dne 12. 3. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 3. 2012 (usnesení č. 238). Určil zpravodaje: prof. MUDr. Rom Kostřica, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1116).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 5. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 626/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1278).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 3. 2012 jako senátní tisk 309/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 3. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Petr Pakosta) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Vladimír Dryml).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 27. 3. 2012 a přijal usnesení č. 236, které bylo rozdáno jako tisk 309/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 2. 5. 2012 a přijal usnesení č. 207, které bylo rozdáno jako tisk 309/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 655).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 10. 2012.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 24. 5. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 24 pod číslem 40/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, Katar, letecká doprava, mezinárodní dohodaISP (příhlásit)