Sněmovní tisk 625
Návrhy zdravotně pojistných plánů na rok 2012

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrhy zdravotně pojistných plánů zdravotních pojišťoven na rok 2012 s Vyjádřením vlády a se souhrnným hodnocením zdravotně pojistných plánů, hodnocením zdravotně pojistných plánů jednotlivých zdravotních pojišťoven na rok 2012 a tabulkovými přílohami

Autor: ministr zdravotnictví

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 5. 3. 2012 jako tisk 625/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 14. 3. 2012 (usnesení č. 238). Zpravodajem určen MUDr. Jaroslav Krákora.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal zprávu a vydal 19. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 625/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 3. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Zpráva schválena (hlasování č. 55, usnesení č. 1132).Hesla věcného rejstříku: Pojišťovny
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: náklady na zdraví, plán financování, pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištěníISP (příhlásit)